Szkolenie informatyczne

Aby skorzystać ze szkolenia, należy zarejestrować się w serwisie euroKobieta i wypełnić kwestionariusz projektu dostępny po logowaniu, a następnie przejść do platformy szkoleniowej CompLearn e-learning:


Uczestniczki zarejestrowane w projekcie prosimy o zapoznanie się z tekstem instruktażowym dotyczącym dostępu do szkolenia informatycznego:

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO SZKOLENIA INFORMATYCZNEGO 

---

Jednym z trzech głównych elementów wsparcia w ramach programu euroKobieta jest dofinansowane w wysokości 100% (czyli bezpłatne) certyfikowane szkolenie informatyczne, realizowane w trybie zdalnego nauczania przez Internet w systemie e-Learning.

Program szkolenia EITCA/TC Kompetencje Informatyczne dla Telepracy obejmuje 90 godzin lekcyjnych zorganizowanych w ramach kursów tematycznych (realizowanych łącznie w okresie do 2 miesięcy na platformie CompLearn e-Learning).

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia wydawany jest dyplom oraz międzynarodowy certyfikat informatyczny EITCA/TC Information Technologies Telework Competencies (EITCA/TC Kompetencje Informatyczne dla Telepracy) na podstawie umowy licencyjnej z Europejskim Instytutem Certyfikacji Technologii Informatycznych EITCI z siedzibą w Brukseli.

Program szkolenia

Program merytorycznie obejmuje specjalistyczne zagadnienia związane z systematyką i narzędziami wspierającymi telepracę. W jej obszarów wyspecyfikowano następujące przedmioty:

1. Oprogramowanie biurowe umożliwiające telepracę

 • Współdzielenie pulpitu
 • Sieciowe aplikacje rozproszone
 • Obsługa pakietów biurowych
 • Zaawansowane funkcje edytorów tekstu
 • Zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych
 • Zaawansowane funkcje kreatorów prezentacji
 • Wykorzystanie systemów zarządzania bazami danych
 • Wprowadzenie teoretyczne do zagadnień klasyfikacji i wykorzystania rozproszonych i zdalnie dostępnych systemów wsparcia działalności gospodarczej oraz administracji typu ERP, CRM, BI, Workflow, HR, OSS
 • Obsługa systemów zarządzania relacjami z klientami oraz laboratoria oprogramowania CRM,
 • Systemy komunikacji oraz współpracy on-line
 • Systemy zarządzania grupami roboczymi

2. Rozproszone bazy danych i inżynieria danych w telepracy

 • Wprowadzenie rozproszonych do baz danych, hurtowni danych oraz systemów relacyjnych baz danych
 • Projektowanie i implementacja schematów baz danych w schematach współpracy zdalnej
 • Minimalizacja i procedury normowania baz danych
 • Zaawansowane metody przechowywania i indeksowania danych
 • Systemy typu BI inteligencji biznesowej oparte na przetwarzaniu statystycznym i systemach eksperckich działających na hurtowniach danych
 • Automatyczne podejmowanie w oparciu o estymacje statystyczne decyzji przez komputery
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Systemy wyszukiwarek Internetowych
 • Model sieci semantycznej
 • Podstawy programowania sieciowego
 • Wprowadzenie teoretyczne do języka HTML
 • Podstawy programowania HTML
 • Programowanie arkuszy stylów CSS
 • Języki XML, XHTML i XSL, formularze, język JavaScript, skrypty CGI
 • Zaawansowane metody tworzenia dynamicznych stron www z wykorzystaniem servletów i technologii ASP
 • Preprocesor języka PHP oraz ASP.NET
 • Integracja programistyczna z bazami danych

3. Technologie sieciowe i zdalne zarządzanie systemami internetowymi dla telepracy

 • Wprowadzenie do modelu sieci Internet ISO/OSI oraz stosu protokołów Ethernet/TCP/UDP/IP/ICMP
 • Architektura sieci World Wide Web oraz protokół http
 • Usługi sieciowe w Internecie Telnet, SSH, Gopher, FTP
 • Protokoły i usługi komunikacyjne
 • Stos technologii LAMP dla zdalnej publikacji treści
 • Bazy danych w Internecie i MySQL
 • Modele zdalnych aplikacji rozproszonych SOA i SaaS
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Architektura systemu domen w Internecie
 • Rejestracja domen internetowych i ich konfiguracja
 • Obsługa serwerów internetowych
 • Projektowanie wizualne stron WWW
 • Hosting stron internetowych
 • Budowa i zarządzanie zaawansowanymi serwisami internetowymi w technologii CMS
 • Otwarte aplikacje CMS typu Joomla i Drupal
 • Administracja i obsługa techniczna stron oraz serwisów internetowych

4. Podstawy grafiki komputerowej w telepracy

 • Wprowadzenie teoretyczne do podstaw grafiki komputerowej
 • Środowiska współdzielone tworzenia grafiki komputerowej (system Oekaki)
 • Klasyfikacja i technologie realizacji typów grafiki komputerowej
 • Podstawy zdalnej pracy z narzędziami graficznymi dla grafiki wektorowej oraz rastrowej
 • Zaawansowane funkcje graficzne 2D, w tym filtry i efekty rastrowe, warstwy obrazów rastrowych, rastrowanie obrazów wektorowych, skalowanie obrazów, wprowadzenie do modelowania i grafiki 3D
 • Wprowadzenie do technik animacyjnych w grafice komputerowej
 • Obsługa narzędzi graficznych Corel Draw w trybie współdzielonym
 • Obsługa narzędzi graficznych Adobe Photoshop w trybie współdzielonym
 • Obsługa narzędzi graficznych Adobe In Design w trybie współdzielonym
 • Obsługa narzędzi graficznych Adobe Flash w trybie współdzielonym

5. Bezpieczeństwo informatyczne telepracy

 • Teoretyczne wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa danych istotnych z perspektywy wykonywania telepracy
 • Formalne definicje i miary bezpieczeństwa informatycznego
 • Klasyfikacja zagrożeń informatycznych w telepracy
 • Obowiązujące normy przemysłowe oraz akty prawne
 • Podstawy kryptografii symetrycznej i asymetrycznej
 • Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w telepracy
 • Konfiguracja zapory ogniowej i definicje przesyłów w portach protokołowych dla różnych aplikacji telepracy
 • Polityki zarządzania hasłami w rozproszonych środowiskach telepracy
 • Systemy IDS/IPS dla zastosowań w telepracy- Konfiguracja oprogramowania antywirusowego dla zastosowań w telepracy
 • Najnowsze technologie bezpieczeństwa informatycznego
 • Problem bezwarunkowego bezpieczeństwo komunikacji (systemy OTP)
 • Problem dystrybucja klucza symetrycznego
 • Kryptografia kwantowa

6. Informatyczne systemy wspomagania telepracy

 • Wykorzystanie technologii ICT w telepracy obejmujące uwarunkowania sprzętowo-infrastrukturalne
 • Specjalistyczne oprogramowanie dla wykonywania telepracy
 • Systemy komunikacyjne w telepracy
 • Systemy publikacyjno-informacyjne w telepracy
 • Systemy asynchronicznej współpracy grupowej dla telepracy
 • Systemy synchronicznej współpracy grupowej RTC Real Time Collaboration dla telepracy
 • Narzędzia zarządzania i ewidencjonowania telepracą
 • Systemy repozytoriów i wersjonowania dokumentów
 • Korporacyjne systemy komunikacyjne oraz Intranet
 • Zintegrowane środowiska systemów telepracy
 • Wykorzystanie aplikacji Google Apps i praktyka synchronicznej, zdalnej pracy grupowej w tym środowisku
 • Wykorzystanie systemu Microsoft Sharepoint i praktyka synchronicznej, zdalnej pracy grupowej w tym środowisku

Forma kursu (zdalne nauczanie na platformie e-Learning)

Forma dydaktyczna kursu realizowana jest w modelu nauczania na odległość przez sieć Internet przy wykorzystaniu technologii informatycznych (tzw. e-Learning). Podstawą technologiczną realizacji kursu jest platforma szkoleniowa CompLearn e-Learning.

Forma dydaktyczna kursu w ramach każdego przedmiotu uwzględnia podział na wykłady zawierające określone i spójne fragmenty materiałów dydaktycznych oraz laboratoria oprogramowania, realizowane w modelu rozproszonym i umożliwiające usystematyzowanie oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności słuchaczki kursu. Wybór zakresu tematycznego został podyktowany skalą trudności poruszanych zagadnień oraz rozległością tematyczną i został zoptymalizowany pod kątem potrzeb grupy docelowej potencjalnych słuchaczek kursu. Laboratoria oprogramowania umożliwiają potencjalnej słuchaczce kursu nabycie i utrwalenie odpowiedniej praktyki w ramach zagadnień informatycznych objętych programem kursu.

Realizacja kursu

Ukończenie szkolenia "Informatyczne Kompetencje Telepracy" jest możliwe wyłącznie w przypadku zrealizowania wszystkich sześciu przedmiotów dostępnych na platformie szkoleniowej w ramach wyżej wymienionego szkolenia.
Na realizację przedmiotu składa się przyswojenie materiałów dydaktycznych w jego ramach oraz zaliczenie testu sprawdzającego poziom opanowania materiału. Każdy test wymaga osiągnięcia co najmniej progu zaliczeniowego - wynosi on 50% udzielonych poprawnych odpowiedzi.
Wykonywanie testów nie jest ograniczone w czasie, a uczestniczkom udostępnione są trzy podejścia do każdego testu (podejścia te mogą być wykorzystane w celu próby podniesienia oceny). Wybierana jest najwyższa ocena z podjętych podejść: kolejne podejścia nie mogą obniżyć uzyskanej oceny.
By ukończyć szkolenie, po pozytywnym zrealizowaniu zasobów dydaktycznych należy wypełnić krótką ankietę ewaluacyjną oraz rozpocząć procedurę certyfikacyjną, klikając w odpowiedni przycisk do tego przeznaczony. Dalsze instrukcje postępowania są przesyłane uczestniczkom drogą e-mailową.

Certyfikat informatyczny

Zawartość programowa kursu jest objęta programem certyfikacyjnym Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI. Po pozytywnym ukończeniu kursu informatycznego „Informatyczne Kompetencje Telepracy” uczestniczka otrzyma międzynarodowy certyfikat informatyczny EITCA/TC Information Technologies Telework Competencies, a także dyplom ukończenia szkolenia informatycznego z zakresu kompetencji telepracy.

 • Instytucją certyfikującą szkolenie jest Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute, ASBL).
 • Certyfikat informatyczny EITCA/TC Information Technologies Telework Competencies wydawany jest w oryginale w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim, wraz ze szczegółowym suplementem.
 • Dyplom ukończenia szkolenia informatycznego z zakresu kompetencji informatycznych dla telepracy wydawany jest przez realizatora szkolenia w języku polskim.
 • Oba imienne dokumenty stanowią poświadczenie nabytych kluczowych kompetencjiinformatycznych na rynku pracy i ułatwiają dalszy rozwój zawodowy.

Nie tylko EITCA/TC

Po pomyślnym zakończeniu realizacji szkolenia EITCA/TC uczestniczki projektu euroKobieta będą mogły zrealizować także drugie szkolenie EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne. Więcej informacji o samym szkoleniu (lista dostępnych przedmiotów, warunki zaliczenia, zakres godzinowym, itp.) znajduje się w programie szkolenia EITCA/KC. Aby uzyskać dostęp do szkolenia należy najpierw zrealizować pomyślnie szkolenie EITCA/TC a następnie wypełnić kwestionariusz drugiej edycji projektu euroKobieta (aby przejść do kwestionariusza kliknij tutaj).

 

Uczestniczki

Portret użytkownika Asiak1975
Asiak1975
Portret użytkownika kinga13
kinga13
Portret użytkownika margeritta
margeritta
Portret użytkownika Anike
Anike
Portret użytkownika zzorria
zzorria
Portret użytkownika Emilia Jakubowska
Emilia Jak
Portret użytkownika fanny
fanny
Portret użytkownika eiko
eiko
Portret użytkownika alice776
alice776
Portret użytkownika molinesis
molinesis
Portret użytkownika Ananas
Ananas
Portret użytkownika Ewa84
Ewa84

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!