O projekcie euroKobieta

euroKobieta to niekomercyjny, społeczny projekt wsparcia zawodowego kobiet, współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, wdrożony z inicjatywy Informatycznego Centrum Szkoleniowego CompLearn przy CompSecur sp. z o.o., funkcjonuje już szósty rok i może się poszczycić stale rosnącą liczbą uczestniczek korzystających z elementów wsparcia projektowego (ponad 22 tysiące zarejestrowanych osób na dzień 12.03.2013). Z powodzeniem zostały przeprowadzone już dwie edycje projektu, dzięki którym tysiące kobiet z całego kraju skorzystały z darmowego wsparcia w ramach szkolenia informatycznego, doradztwa zawodowego i staży.
Obecnie trwa kolejna już, trzecia edycja projektu.

Informacje szczegółowe
Pełna nazwa projektu euroKobieta to „Mamo! Nie idź do pracy! Upowszechnianie telepracy wśród kobiet w woj. dolnośląskim przy adaptacji europejskich standardów kompetencyjnych i metodologiczno-technicznych”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Cel projektu euroKobieta
Celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia wśród kobiet w formie telepracy poprzez jej upowszechnienie w przebiegu wielopłaszczyznowej społecznej kampanii upowszechniającej oraz w oparciu o adaptację standardów kompetencyjno-metodologicznych telepracy EITCA TC Instytutu EITCI w Brukseli. Projekt ma na celu wyrównywanie szans kobiet na współczesnym rynku pracy, a w szczególności wsparcie kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej – priorytetowo wracających na rynek pracy przerwie związanej z urodzeniem dziecka i macierzyństwem, ale nie tylko.

Wsparcie udzielane w ramach projektu euroKobieta
Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać wyłącznie kobiety. Dostęp do wsparcia jest udzielany wszystkim zainteresowanym. Regulamin projektu określa szczegóły realizacji i dokładne zasady udziału w projekcie w ramach jego określonych edycji. W celu przystąpienia do projektu należy się imiennie zarejestrować w niniejszym serwisie internetowym, podając dane osobowe i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w celach realizacji projektu (dane osobowe podlegają zgodnie z ustawą ochronie i nie będą dostępne publicznie).
Projekt działa w 3 głównych obszarach wsparcia:

1. Międzynarodowo certyfikowane szkolenie informatyczne "Informatyczne Kompetencje Telepracy", realizowane w trybie zdalnego nauczania przez Internet na platformie e-Learning. Szkolenie jest krajową realizacją programu certyfikacyjnego European Information Technologies Certification Academy Telework Competencies Programme, akredytowanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Szkolenie realizowane jest w języku polskim i obejmuje szereg przedmiotów w zakresie kompetencji informatycznych dotyczących telepracy. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestniczce wydawany jest europejski certyfikat informatyczny EITCI.
Więcej informacji o szkoleniu w ramach projektu euroKobieta tutaj: szkolenie informatyczne.

2. Zdalne warsztaty telepracy, czyli sieciowe rozwiązanie w zakresie internetowego systemu warsztatów telepracy w rzeczywistym środowisku działalności gospodarczej firm, wypracowane i wdrożone w oparciu o adaptowane technologie i systemy zdalnej współpracy standaryzowane technicznie i metodologicznie dla zastosowań w obszarze telepracy. Warsztaty są udostępniane zarówno zarejestrowanym uczestniczkom projektu, jak i potencjalnym pracodawcom zainteresowanym poszerzaniem swojej wiedzy w dziedzinie nowoczesnych technologii dedykowanych pracy zdalnej. Warsztaty telepracy umożliwiają testowanie tej formy zatrudnienia.

3. Internetowy serwis informacyjno-doradczy, w ramach którego publikowane są treści związane z aktywizacją zawodową (wybierane oferty pracy, informacje na temat dostępu do innych projektów oraz programów wsparcia, łącza do ważnych zasobów w Internecie). Internetowy serwis informacyjno-doradczy projektu euroKobieta posiada także funkcjonalności nowoczesnego serwisu społecznego, umożliwiając uczestniczkom projektu wzajemną pomoc w ramach komunikacji za pośrednictwem tworzenia sieci społecznych, organizowania grup, prowadzenia blogów, dyskusji w forach.


Poprzednie edycje projektu:

I i II edycja projektu w woj. dolnośląskim
Regulamin projektu woj.dolnośląskie
Program szkoleń e-learning
Ewaluacja akcji informacyjno-promocyjnej w I edycji programu euroKobieta w woj. dolnośląskim
Ewaluacja akcji informacyjno-promocyjnej w II edycji programu euroKobieta w woj. dolnośląskim

Pilotażowa edycja projektu w woj. łódzkim
Regulamin projektu woj. łódzkie
Program szkoleń e-learning
Ewaluacja akcji informacyjno-promocyjnej w I edycji programu euroKobieta w woj. łódzkim

Uczestniczki

Portret użytkownika Danuta32cz
Danuta32cz
Portret użytkownika Alinna
Alinna
Portret użytkownika mon.mazurkiewicz
mon.mazurk
Portret użytkownika Lucy90210
Lucy90210
Portret użytkownika tereskadeska
tereskades
Portret użytkownika Elżbieta Bocian
Elżbieta B
Portret użytkownika mguz136
mguz136
Portret użytkownika carolin8228
carolin822
Portret użytkownika Malawina87
Malawina87
Portret użytkownika aga_wro
aga_wro
Portret użytkownika AAgnieszkaa
AAgnieszka
Portret użytkownika martyna-plisenko
martyna-pl

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!