O projekcie euroKobieta

euroKobieta to niekomercyjny, społeczny projekt wsparcia zawodowego kobiet, współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, wdrożony z inicjatywy Informatycznego Centrum Szkoleniowego CompLearn przy CompSecur sp. z o.o., funkcjonuje już szósty rok i może się poszczycić stale rosnącą liczbą uczestniczek korzystających z elementów wsparcia projektowego (ponad 22 tysiące zarejestrowanych osób na dzień 12.03.2013). Z powodzeniem zostały przeprowadzone już dwie edycje projektu, dzięki którym tysiące kobiet z całego kraju skorzystały z darmowego wsparcia w ramach szkolenia informatycznego, doradztwa zawodowego i staży.
Obecnie trwa kolejna już, trzecia edycja projektu.

Informacje szczegółowe
Pełna nazwa projektu euroKobieta to „Mamo! Nie idź do pracy! Upowszechnianie telepracy wśród kobiet w woj. dolnośląskim przy adaptacji europejskich standardów kompetencyjnych i metodologiczno-technicznych”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Cel projektu euroKobieta
Celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia wśród kobiet w formie telepracy poprzez jej upowszechnienie w przebiegu wielopłaszczyznowej społecznej kampanii upowszechniającej oraz w oparciu o adaptację standardów kompetencyjno-metodologicznych telepracy EITCA TC Instytutu EITCI w Brukseli. Projekt ma na celu wyrównywanie szans kobiet na współczesnym rynku pracy, a w szczególności wsparcie kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej – priorytetowo wracających na rynek pracy przerwie związanej z urodzeniem dziecka i macierzyństwem, ale nie tylko.

Wsparcie udzielane w ramach projektu euroKobieta
Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać wyłącznie kobiety. Dostęp do wsparcia jest udzielany wszystkim zainteresowanym. Regulamin projektu określa szczegóły realizacji i dokładne zasady udziału w projekcie w ramach jego określonych edycji. W celu przystąpienia do projektu należy się imiennie zarejestrować w niniejszym serwisie internetowym, podając dane osobowe i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w celach realizacji projektu (dane osobowe podlegają zgodnie z ustawą ochronie i nie będą dostępne publicznie).
Projekt działa w 3 głównych obszarach wsparcia:

1. Międzynarodowo certyfikowane szkolenie informatyczne "Informatyczne Kompetencje Telepracy", realizowane w trybie zdalnego nauczania przez Internet na platformie e-Learning. Szkolenie jest krajową realizacją programu certyfikacyjnego European Information Technologies Certification Academy Telework Competencies Programme, akredytowanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Szkolenie realizowane jest w języku polskim i obejmuje szereg przedmiotów w zakresie kompetencji informatycznych dotyczących telepracy. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestniczce wydawany jest europejski certyfikat informatyczny EITCI.
Więcej informacji o szkoleniu w ramach projektu euroKobieta tutaj: szkolenie informatyczne.

2. Zdalne warsztaty telepracy, czyli sieciowe rozwiązanie w zakresie internetowego systemu warsztatów telepracy w rzeczywistym środowisku działalności gospodarczej firm, wypracowane i wdrożone w oparciu o adaptowane technologie i systemy zdalnej współpracy standaryzowane technicznie i metodologicznie dla zastosowań w obszarze telepracy. Warsztaty są udostępniane zarówno zarejestrowanym uczestniczkom projektu, jak i potencjalnym pracodawcom zainteresowanym poszerzaniem swojej wiedzy w dziedzinie nowoczesnych technologii dedykowanych pracy zdalnej. Warsztaty telepracy umożliwiają testowanie tej formy zatrudnienia.

3. Internetowy serwis informacyjno-doradczy, w ramach którego publikowane są treści związane z aktywizacją zawodową (wybierane oferty pracy, informacje na temat dostępu do innych projektów oraz programów wsparcia, łącza do ważnych zasobów w Internecie). Internetowy serwis informacyjno-doradczy projektu euroKobieta posiada także funkcjonalności nowoczesnego serwisu społecznego, umożliwiając uczestniczkom projektu wzajemną pomoc w ramach komunikacji za pośrednictwem tworzenia sieci społecznych, organizowania grup, prowadzenia blogów, dyskusji w forach.


Poprzednie edycje projektu:

I i II edycja projektu w woj. dolnośląskim
Regulamin projektu woj.dolnośląskie
Program szkoleń e-learning
Ewaluacja akcji informacyjno-promocyjnej w I edycji programu euroKobieta w woj. dolnośląskim
Ewaluacja akcji informacyjno-promocyjnej w II edycji programu euroKobieta w woj. dolnośląskim

Pilotażowa edycja projektu w woj. łódzkim
Regulamin projektu woj. łódzkie
Program szkoleń e-learning
Ewaluacja akcji informacyjno-promocyjnej w I edycji programu euroKobieta w woj. łódzkim

Uczestniczki

Portret użytkownika Ewa45
Ewa45
Portret użytkownika franglezka
franglezka
Portret użytkownika Katarzyna29
Katarzyna2
Portret użytkownika Aneta Miszczyk
Aneta Misz
Portret użytkownika Emilax
Emilax
Portret użytkownika bepi1
bepi1
Portret użytkownika xAlicjax
xAlicjax
Portret użytkownika klakomy96
klakomy96
Portret użytkownika jowitarr
jowitarr
Portret użytkownika carianaee
carianaee
Portret użytkownika julia_barchuk
julia_barc
Portret użytkownika Dorris
Dorris

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!