Kobiety Nauki

Logo: 

 

Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki powstała w celu inicjowania i propagowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania karier polskich naukowczyń oraz promocji wyników badań polskich badaczek. Równie istotne znaczenie ma upowszechnianie nowoczesnych technologii jako narzędzi wykorzystywanych w badaniach naukowych oraz jako kanałów popularyzacji wiedzy. Fundacja koncentruje się także na rozwoju i współpracy w zakresie nowoczesnych metod kształcenia i edukacji cyfrowej oraz upowszechnienia umiejętności cyfrowych. Jednym z bardziej istotnych obszarów jej działania jest rozwijanie i umacnianie postaw równościowych, ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania różnic w zakresie awansu i karier zawodowych kobiet i mężczyzn. Nie mniej znaczącym obszarem działania Fundacji jest rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej partycypacji w debacie publicznej. Fundacja realizuje wskazane cele przede wszystkim poprzez działalność informacyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą, jak również współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz partnerami reprezentującymi sektor prywatny, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Wśród podjętych przez Fundację inicjatyw wymienić należy autorski projekt pod hasłem „Kobiety-Ekspertki”, którego celem jest stworzenie bazy ekspertek (naukowczyń, specjalistek, praktyczek), wszelkich dziedzin, dla świata mediów, trzeciego sektora oraz władz publicznych. Ma to służyć przede wszystkim promocji naukowej i fachowej wiedzy oraz doświadczenia Polek. Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji jest konkurs zatytułowany „Innowacja jest kobietą”, w wyniku którego wyłonione zostały dwa innowacyjne rozwiązania autorstwa polskich badaczek: Biokompozytowe biomateriały nowej generacji na bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej modyfikowanej nanocząstkami oraz Peptyd chemerynowy, kompozycja farmaceutyczna zawierająca ten peptyd oraz zastosowanie tego peptydu. Zostały one zaprezentowane podczas XVI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013” w Moskwie, gdzie laureatki naszego konkursu zdobyły srebrny i brązowy medal.

Fundacja Kobiety Nauki objęła również swoim patronatem elektroniczną publikację zatytułowaną Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Ponadto Polska Sieć Kobiet Nauki patronuje licznym wydarzeniom naukowym, m. in. konferencji Nauka Ludzka Rzecz, której przewodnim tematem są szanse i zagrożenia wynikające ze współpracy nauki z biznesem, a także projektowi BRing. Nauki społeczne dla gospodarki.

Jednym z istotniejszych obszarów działalności Sieci jest prowadzenie doradztwa i konsultacji w przedmiocie ochrony własności intelektualnej oraz praw autorskich. Na rzecz Fundacji działa grono doktorantów oraz studentów, także obcokrajowców studiujących w Center for European Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracujących na zasadzie wolontariatu.

Poprzez nasze akcje patronackie, kampanie promocyjne i współpracę z organizacjami, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wydawnicza oraz kulturalna chcemy tworzyć sieć współpracy, bazę pomysłów, ciekawych projektów i inicjatyw.

Uczestniczki

Portret użytkownika kasia42
kasia42
Portret użytkownika justynaxx12
justynaxx1
Portret użytkownika sabii3
sabii3
Portret użytkownika kasia2626
kasia2626
Portret użytkownika Gusia2406
Gusia2406
Portret użytkownika Joanna1986
Joanna1986
Portret użytkownika jsix
jsix
Portret użytkownika Ivetta
Ivetta
Portret użytkownika Izabunia
Izabunia
Portret użytkownika kaczi
kaczi
Portret użytkownika IzaKo23
IzaKo23
Portret użytkownika RADMAR MARIA RADUSZEWSKA
RADMAR MAR

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!