Kobiety Nauki

Logo: 

 

Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki powstała w celu inicjowania i propagowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania karier polskich naukowczyń oraz promocji wyników badań polskich badaczek. Równie istotne znaczenie ma upowszechnianie nowoczesnych technologii jako narzędzi wykorzystywanych w badaniach naukowych oraz jako kanałów popularyzacji wiedzy. Fundacja koncentruje się także na rozwoju i współpracy w zakresie nowoczesnych metod kształcenia i edukacji cyfrowej oraz upowszechnienia umiejętności cyfrowych. Jednym z bardziej istotnych obszarów jej działania jest rozwijanie i umacnianie postaw równościowych, ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania różnic w zakresie awansu i karier zawodowych kobiet i mężczyzn. Nie mniej znaczącym obszarem działania Fundacji jest rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej partycypacji w debacie publicznej. Fundacja realizuje wskazane cele przede wszystkim poprzez działalność informacyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą, jak również współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz partnerami reprezentującymi sektor prywatny, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Wśród podjętych przez Fundację inicjatyw wymienić należy autorski projekt pod hasłem „Kobiety-Ekspertki”, którego celem jest stworzenie bazy ekspertek (naukowczyń, specjalistek, praktyczek), wszelkich dziedzin, dla świata mediów, trzeciego sektora oraz władz publicznych. Ma to służyć przede wszystkim promocji naukowej i fachowej wiedzy oraz doświadczenia Polek. Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji jest konkurs zatytułowany „Innowacja jest kobietą”, w wyniku którego wyłonione zostały dwa innowacyjne rozwiązania autorstwa polskich badaczek: Biokompozytowe biomateriały nowej generacji na bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej modyfikowanej nanocząstkami oraz Peptyd chemerynowy, kompozycja farmaceutyczna zawierająca ten peptyd oraz zastosowanie tego peptydu. Zostały one zaprezentowane podczas XVI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013” w Moskwie, gdzie laureatki naszego konkursu zdobyły srebrny i brązowy medal.

Fundacja Kobiety Nauki objęła również swoim patronatem elektroniczną publikację zatytułowaną Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Ponadto Polska Sieć Kobiet Nauki patronuje licznym wydarzeniom naukowym, m. in. konferencji Nauka Ludzka Rzecz, której przewodnim tematem są szanse i zagrożenia wynikające ze współpracy nauki z biznesem, a także projektowi BRing. Nauki społeczne dla gospodarki.

Jednym z istotniejszych obszarów działalności Sieci jest prowadzenie doradztwa i konsultacji w przedmiocie ochrony własności intelektualnej oraz praw autorskich. Na rzecz Fundacji działa grono doktorantów oraz studentów, także obcokrajowców studiujących w Center for European Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracujących na zasadzie wolontariatu.

Poprzez nasze akcje patronackie, kampanie promocyjne i współpracę z organizacjami, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wydawnicza oraz kulturalna chcemy tworzyć sieć współpracy, bazę pomysłów, ciekawych projektów i inicjatyw.

Uczestniczki

Portret użytkownika Jagoda G
Jagoda G
Portret użytkownika dorotaselin
dorotaseli
Portret użytkownika joc
joc
Portret użytkownika Agnes M
Agnes M
Portret użytkownika milagros9
milagros9
Portret użytkownika katya-pl
katya-pl
Portret użytkownika katarzynaguzik
katarzynag
Portret użytkownika ewa47
ewa47
Portret użytkownika euphoriaa
euphoriaa
Portret użytkownika Ewa T
Ewa T
Portret użytkownika Agata007
Agata007
Portret użytkownika justyna_klosek
justyna_kl

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!