FAQ

Pytania dotyczące projektu

1. Czy w ramach udziału w Projekcie uczestniczka ponosi jakieś opłaty?

Uczestniczka nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie euroKobieta. Wsparcie projektowe (szkolenia, warsztaty, korzystanie z funkcji serwisu) jest darmowe - współfinansuje je ze swoich środków Unia Europejska oraz Budżet Państwa.

2. Projekt jest związany z telepracą. Czym ona jest?

Telepraca jest formą organizacji pracy polegającą na wykonywaniu pracy poza jej wyznaczonym miejscem (czyli np. w domu, zamiast w biurze), jednak w kontakcie ze współpracownikami i przełożonymi za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (czyli np. telefonu i komputera podłączonego do sieci Internet).
Telepraca jest także nowoczesną formą zatrudnienia i jako elastyczna forma pracy może być stosowana w każdym rodzaju umowy o pracę: na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, jako umowa o dzieło, zlecenie czy agencyjna, na okres próbny czy na czas wykonania określonej pracy.
Więcej informacji na temat telepracy tutaj.
Przegląd umów w kontekście telepracy tutaj.

3. Czy w ramach projektu zapewniona jest praca w formie zdalnej?

Nie, ale ramach projektu można skorzystać z bezpłatnych zdalnych warsztatów telepracy w ramach interaktywnej platformy szkoleniowej, które umożliwią testowanie tej formy zatrudnienia, nabieranie praktyki w wykorzystaniu narzędzi i metod wspierania organizacji oraz realizacji telepracy.

4. Czy projekt udziela wsparcia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przy zakładaniu własnej działalności?

Nie zajmujemy się udzielaniem pomocy w pozyskiwaniu funduszy na własną działalność.

Wszelkie informacje odnośnie pozyskiwania funduszy można znaleźć bezpośrednio na stronie WUP w ramach Działania 6.2 “Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” lub bezpośrednio w lokalnym Urzędzie Pracy (w związku z możliwością pozyskania środków z Funduszu Pracy).

5. Czy Projekt pomaga w znalezieniu pracy?

Uczestniczkom projektu poszukującym zatrudnienia oraz pragnącym rozwijać swoje kompetencje w kierunku technik telepracy udostępniamy internetowy serwis informacyjno-doradczy.
Przy jego wykorzystaniu możliwe jest przeglądanie ofert pracy, dodanie swojego CV do bazy widocznej dla zarejestrowanych w projekcie pracodawców oraz korzystanie z materiałów doradczych online.

Pytania dotyczące rejestracji

1. Co umożliwia rejestracja w projekcie?

Rejestracja to wymóg skorzystania ze wsparcia projektowego. Rejestracja daje uczestniczce pełny dostęp do serwisu informacyjno-doradczego euroKobieta (w tym m.in. ofert pracy, materiałów doradczych i forum dyskusyjnego), szkolenia informatycznego i zdalnych warsztatów telepracy.

2. Czy konieczne jest podanie swoich prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym?

Tak, jest to niezbędne, ponieważ projekt jest współfinansowany z Budżetu Państwa i funduszy Unii Europejskiej. Prawidłowe dane uczestniczek są niezbędne do rozliczenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Czy dane z formularza rejestracyjnego będą gdzieś udostępniane?

Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane jedynie przez realizatora projektu oraz podmioty, których udziału wymaga realizacja projektu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane te nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom w celach komercyjnych. Dane osobowe zarejestrowanych uczestniczek nie będą publicznie udostępniane (jedynie nazwa użytkownika, czyli nick - będzie publicznie dostępna).

4. Jestem tu pierwszy raz. Jak mam się zarejestrować się w projekcie?

Aby dokonać rejestracji w projekcie należy na głównej stronie serwisu euroKobieta wybrać opcję “Zarejestruj się jako uczestniczka”. Wyświetlony zostanie formularz rejestracyjny, który należy wypełnić. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu w przycisk “Zarejestruj się w projekcie” zostanie automatycznie wysłany e-mail aktywacyjny na prywatną skrzynkę pocztową. Za pomocą tego e-maila należy dokonać pierwszego logowania na stronie euroKobieta.pl. Pierwsze logowanie umożliwia zmianę hasła dostępu.
Po pomyślnym logowaniu do serwisu należy wypełnić kwestionariusz projektu i przejść na główną stronę, gdzie znajdują się kafelki nawigacyjne dla zalogowanych użytkowniczek. Szczegółowa instrukcja rejestracji znajduje się tutaj.

5. Pomyliłam się wypełniając formularz. Czy po dokonaniu rejestracji mogę wprowadzić zmiany w swoich danych?

Jest to możliwe: należy skontaktować się z Sekretariatem projektu podając nazwę użytkownika, pole, które należy zmienić i treść poprawki.

6. Zmienił się mój adres zamieszkania/numer telefonu/status na rynku pracy. Czy powinnam kontaktować się z Sekretariatem, by zaktualizować te dane?

Nie. Istotne są jedynie dane aktualne W DNIU PRZYSTĄPIENIA do projektu. Nie ma więc potrzeby późniejszego ich korygowania (z wyjątkiem pomyłek podczas rejestracji i zmiany nazwiska).

Pytania dotyczące szkoleń

1. Jaką tematykę poruszają szkolenia w ramach projektu?

Realizowane szkolenia obejmują zagadnienia z dziedziny informatyki.
III edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom telepracy.

2. Dla kogo przeznaczone jest szkolenie III edycji projektu (EITCA/TC)?

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych kobiet chcących rozwijać swoje kompetencje informatyczne.

3. Co powinnam zrobić, by wziąć udział w szkoleniu?

Aby skorzystać ze szkolenia, należy (po poprawnym zarejestrowaniu się w projekcie i wypełnieniu kwestionariusza projektu) przejść do platformy szkoleniowej CompLearn e-learning, klikając w niebieski kafelek “PLATFORMA SZKOLENIOWA”, pojawiający się po zalogowaniu na stronie głównej serwisu. Kafelek jest również dostępny w sekcji "Szkolenie informatyczne".

4. Kiedy będę mogła rozpocząć szkolenie?

Szkolenie jest dostępne w trybie ciągłym - każda uczestniczka po dopełnieniu formalności rejestracyjnych (imienna rejestracja w projekcie oraz wypełnienie kwestionariusza projektu) otrzymuje automatycznie pełny dostęp do szkolenia. Nie jest wymagane otrzymanie e-maila zapraszającego czy potwierdzającego uczestnictwo w projekcie.

5. Ile czasu trwa szkolenie?

Maksymalny czas realizacji szkolenia to 2 miesiące; moment wypełnienia kwestionariusza po rejestracji konta uznawany jest za moment rozpoczęcia szkolenia.

6. Jakie przedmioty są realizowane w ramach szkolenia?

W ramach szkolenia Informatyczne Kompetencje dla Telepracy (EITCA/TC Telework Competencies Programme) realizowane są następujące przedmioty:
1. Oprogramowanie biurowe umożliwiające telepracę;
2. Rozproszone bazy danych i inżynieria danych w telepracy;
3. Technologie sieciowe i zdalne zarządzanie systemami internetowymi dla telepracy;
4. Podstawy grafiki komputerowej w telepracy;
5. Bezpieczeństwo informatyczne telepracy;
6. Informatyczne systemy wspomagania telepracy.

Szczegółowa zawartość programowa dostępna jest tutaj.

7. Ile przedmiotów należy zrealizować aby ukończyć szkolenie?

W celu otrzymania certyfikatu EITCA/TC Telework Competencies (EITCA Informatyczne Kompetencje Telepracy) konieczne jest zrealizowanie wszystkich sześciu przedmiotów dostępnych na platformie szkoleniowej. Realizacja przedmiotu obejmuje zapoznanie się ze wszystkimi materiałami dydaktycznymi z jego zakresu i zdanie testu zaliczeniowego.

8. Jak odbywa się szkolenie?

Materiały szkoleniowe są dostępne na platformie e-learning, do której uczestniczki mają dostęp ciągły (całodobowy, każdego dnia tygodnia).
O dowolnej, dogodnej dla siebie porze uczestniczki mogą zapoznawać się z zasobem dydaktycznym oraz realizować poszczególne testy zaliczeniowe.
Realizator nie narzuca godzin, w których konieczne jest logowanie się do systemu.

9. Co zyskam przystępując do szkolenia?

Szkolenie umożliwia poszerzenie wiedzy w zakresie technologii informatycznych, szczególnie tych wykorzystywanych podczas wykonywania pracy zdalnej. Po zrealizowanym szkoleniu zostaje wydany certyfikat (EITCA Telework Competencies Programme) potwierdzający nabyte umiejętności. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim wraz ze szczegółowym suplementem elektronicznym. Dodatkowo realizator szkolenia wydaje uczestniczkom polskojęzyczne dyplomy ukończenia szkolenia.

Pytania dotyczące realizacji szkoleń na platformie e-learning

1. Dostałam się na platformę e-learning. Co powinnam teraz zrobić?

Należy przejść do zakładki "Kurs Informatycznych Kompetencji Telepracy EITCA TC", a następnie zalogować się wpisując dane logowania ze strony euroKobieta.pl, czyli swoją nazwę użytkownika (nie adres e-mailowy) oraz hasło.

2. Zapomniałam hasła/loginu.

W razie utraty hasła bądź loginu można uzyskać dostęp do konta korzystając z funkcji odzyskiwania hasła. Wystarczy podać swój adres e-mail, a dalsze instrukcje postępowania zostaną przesłane drogą elektroniczną.

3. Jestem zalogowana na platformie - co dalej?

W pierwszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w zakładce "Informacje Ogólne", wyświetlającej się nad przedmiotami; to pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące szkolenia.

4. Jaka jest kolejność realizacji materiałów?

Nie ma odgórnie narzuconej kolejności realizacji materiałów dydaktycznych. To samo tyczy się testów zaliczeniowych.

5. Jak sprawdzana jest wiedza zdobywana podczas szkolenia?

Każda partia materiału (przedmiot) zawiera test sprawdzający nabytą wiedzę. Testy są udostępniane z góry wraz z treściami dydaktycznymi i można je rozpocząć w dowolnym momencie. Do każdego testu można podejść trzy razy. Jeśli test został zaliczony za pierwszym lub drugim podejściem, kolejne podejście umożliwia poprawę uzyskanej oceny (zapisywana jest jedna - najwyższa ocena ze wszystkich prób). Próg procentowy zaliczenia to 50% poprawnych odpowiedzi. Test nie posiada sztywnych ram czasowych, można go również zapisać w trakcie rozwiązywania i ukończyć w innym terminie rozpoczynając od miejsca, w którym ukończyło się poprzednio jego rozwiązywanie.

6. Mam problem/pytanie dotyczące treści materiałów szkoleniowych (wykłady, ćwiczenia, testy, linki do programów).

Zachęcamy do kontaktu z kadrą dydaktyczną projektu euroKobieta w celu wyjaśnienia lub omówienia strony merytorycznej szkolenia. Adres kadry dydaktycznej projektu to konsultacje@eurokobieta.pl

7. Zrealizowałam całe szkolenie. Czy to wszystko, by otrzymać certyfikat?

Po ukończeniu szkolenia należy wypełnić krótką ankietę ewaluacyjną dostępną pod materiałami dydaktycznymi (u dołu strony), a następnie (jeśli całość szkolenia została prawidłowo zrealizowana - materiały dydaktyczne odznaczone kolorem zielonym i zaliczone testy) przejść do kategorii "Procedura certyfikacyjna" (w dziale "Sprawy organizacyjne" - u góry strony nad materiałami dydaktycznymi) i nacisnąć przycisk kończący szkolenie. Dalsze instrukcje postępowania wraz z umową certyfikacyjną zostaną przesłane na kontaktowy adres e-mail.

Pytania dotyczące uczestnictwa firm

1. Jakie firmy mogą wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą brać udział wszystkie firmy działające na terenie kraju, a w szczególności z regionu Dolnego Śląska.

2. Co zyskuje firma przystępując do projektu?

Firma otrzymuje bezpłatny dostęp do certyfikowanego, zdalnego szkolenia EITCA/TC Telework Competencies dla wszystkich pracowników (więcej o szkoleniu tutaj); możliwość realizowania warsztatów telepracy -zdalnych bezkosztowych praktyk nawiązując współpracę z uczestniczkami projektu (więcej o warsztatach tutaj), stworzenia i opublikowania wizytówki firmy w serwisie oraz przeglądania dokumentów aplikacyjnych uczestniczek zarejestrowanych w serwisie.

3. Czy firma ponosi jakiekolwiek koszty związane z uczestnictwem w projekcie?

Uczestnictwo w projekcie nie wiąże się z kosztami. Całość wsparcia jest bezpłatna; firma przystępująca do projektu nie staje się również beneficjentem w rozumieniu tzw. pomocy de minimis.

4. Czy dane z formularza rejestracyjnego będą gdzieś udostępniane?

Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane jedynie przez realizatora projektu oraz podmioty, których udziału wymaga realizacja projektu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane te nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom w celach komercyjnych. Dane zarejestrowanych firm nie będą publicznie dostępne (za wyjątkiem danych wprowadzonych dobrowolnie przez firmę do e-wizytówki, widocznej dla zarejestrowanych uczestniczek projektu).

5. W jaki sposób firma może wziąć udział w projekcie?

Aby zarejestrować firmę w projekcie, należy w formularzu rejestracyjnym podać wymagane prawidłowe dane, a następnie, po zalogowaniu w profilu firmowym, uzupełnić informacje widoczne w tzw. wizytówce firmy. Wówczas dostęp do wszystkich elementów bezpłatnego wsparcia projektowego dla firm zostanie aktywowany.

Uczestniczki

Portret użytkownika Martyna Wiktorowicz
Martyna Wi
Portret użytkownika marta.szmit91
marta.szmi
Portret użytkownika paulinasparty
paulinaspa
Portret użytkownika iwazka69
iwazka69
Portret użytkownika Jagustysia
Jagustysia
Portret użytkownika małgorzata1977
małgorzata
Portret użytkownika Edytka
Edytka
Portret użytkownika Katarzyna Kowalska
Katarzyna
Portret użytkownika Dziunia Stankiewicz
Dziunia St
Portret użytkownika agatamatkowska
agatamatko
Portret użytkownika kropka1981
kropka1981
Portret użytkownika moimadzia
moimadzia

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!