Telepraca w mojej firmie: wdrażanie i korzystanie z elastycznych form zatrudnienia cz. 2

Brak odpowiedzi
administrator
Portret użytkownika admin
Offline
Dołączył: 09.06.2008

Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule, wdrażanie telepracy w zakładzie pracy to proces wieloetapowy, lecz przeprowadzony poprawnie, z pewnością pozwoli uniknąć późniejszych komplikacji ze zdalnym trybem zatrudnienia.
Kolejnym omawianym etapem jest implementacja (wdrożenie) i monitoring przebiegu wdrażania. Przede wszystkim chodzi tu o wyselekcjonowanie konkretnych już osób z konkretnych działów lub stanowisk, które będą wykonywać pracę z domu. Należy się przy tym działaniu kierować trzema zasadami: po pierwsze, tylko chętni powinni być zatrudniani w formie zdalnej - jeśli będziemy na siłę nakłaniać pracowników do przejścia w tryb zdalny, z pewnością nie przysłuży się to funkcjonowaniu firmy - takie osoby nie będą odpowiednio zmotywowane, przez co ich praca może okazać się znacznie mniej wydajna. Po drugie, ważne jest, by telepracownicy, którzy nie sprawdzili się w nowym trybie pracy, nie ucierpieli z tego powodu (np. nie odbniżono im wysokości wynagrodzenia czy utrudniono kontakt z pracownikami stacjonarnymi). Po trzecie, należy pamiętać, że przekształcenie stanowiska pracy w nie może być sprawą nieodwracalną: telepracownik powinien mieć możliwość powrotu do swoich obowiązków w firmie w tradycyjnym trybie stacjonarnym, jeśli np. nie sprawdza się w telepracy.
Następnym etapem wdrożenia jest zainwestowanie w sprzęt i niezbędne media (np. Internet), jeśli zachodzi taka konieczność. Należy zastanowić się czy konieczny jest zakup nowego sprzętu (np. laptopa, telefonu służbowego, tabletu, etc.), czy też lepszy okazałoby się transfer już używanych w firmie urządzeń. Oczywiście istotną kwestią tutaj jest podpisanie przez telepracownika deklaracji dot. ilości i stanu odebranego sprzętu oraz dokumentu regulującego kwestie eksploatacji i konserwacji. Nie trzeba chyba dodawać, że sprzęt powinniśmy ubezpieczyć.
Jeszcze jednym krokiem ważnym do przejścia w procesie są końcowe postanowienia odnośnie spraw formalnych, czyli ustalenie nowych warunków umowy z telepracownikiem oraz podpisanie zmian związanych z przekształcaniem stanowiska pracy w dokumentacji pracowniczej. Zmieni się nie tylko docelowe miejsce wykonywania racy, ale też prawdopodobniePamiętajmy, że może zmienić się miejsce wykonywania pracy (element umowy o pracę), ale także jej system (w opraciu o zadania do wykonania, a nie przepracowane godziny). Wskazane jest także ustalenie kiedy i w jaki sposób strony mają się kontaktować ze sobą w sprawach służbowych.
Ostatnim etapem wdrażania jest informacja zwrotna na temat funkcjonowania pracownika w nowym systemie. Monitorujemy pracownika na zdalnym stanowisku i jeśli zachodzi taka potrzeba, modyfikujemy je (np. przeprowadzamy niezbędne szkolenia, weryfikujemy dostęp do informacji, dostosowujemy sprzęt). To także czas na największe wsparcie pracownika: nie powinien być pozostawiony sam sobie z racji tego, że nie jest dostępny “pod ręką” i wykonuje swoją pracę poprawnie. Osobną kwestią jest monitorowanie opłacalności stanowiska zdalnego i jego wydajności - jeśli całość procesu przebiega sprawnie, możemy zastanowić się nad objęciem telepracą większej ilości pracowników.

Część pierwsza artykułu:
Telepraca w mojej firmie: wdrażanie i korzystanie z elastycznych form zatrudnienia cz. 1


źródło: qpracy.pl, Telepraca - etapy wdrażania w firmie
http://www.qpracy.pl/specjalista/poradnik-specjalisty/telepraca/telepraca-etapy-wdrazania-w-firmie/
dostęp: 25.01.2013

Uczestniczki

Portret użytkownika Anian
Anian
Portret użytkownika AlinaJ
AlinaJ
Portret użytkownika justyna janiec
justyna ja
Portret użytkownika alinabrodziak
alinabrodz
Portret użytkownika anemonewroc
anemonewro
Portret użytkownika Natalia00
Natalia00
Portret użytkownika Adek
Adek
Portret użytkownika Justyna Polak
Justyna Po
Portret użytkownika MaggieB
MaggieB
Portret użytkownika Milena 89
Milena 89
Portret użytkownika aadrabinska
aadrabinsk
Portret użytkownika Izabela G.
Izabela G.

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!