Kobiety na stanowiskach służb mundurowych

Brak odpowiedzi
administrator
Portret użytkownika admin
Offline
Dołączył: 09.06.2008

Mundur oraz broń od zawsze wydawał się być atrybutem mężczyzny. Od samego początku istnienia ludzkości to mężczyzna był uprawniony do obrony terytorium swojej ojczyzny, niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych czy pilnowania przestrzegania zasad i praw w niej panujących. Jednak wraz z upływem lat i dokonującą się rewolucją społeczno- kulturową kobiety coraz częściej zaczęły realizować swoje aspiracje zawodowe w sferach związanych ze służbami mundurowymi. W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć jakie przesłanki skłaniają kobiety do podjęcia takiej pracy, jakie są perspektywy rozwoju zawodowego  oraz jakie kroki powinny poczynić kobiety, które są zainteresowane podjęciem pracy w wojsku lub policji.

 

Rodzinna tradycja i ciekawość

Kiedy mam okazję rozmawiać z młodymi dziewczętami, które dopiero wstępują w szeregi wojska, policji czy straży pożarnej, zawsze zadaję im pytanie: „Co Cię skłoniło do podjęcia służby?”.  Odpowiedzi jakie otrzymuję są bardzo podobne i często się powtarzają. Młode kobiety mówią, że jest to swego rodzaju rodzinna tradycja, ojciec, dziadek byli mundurowymi, więc i one chcą tą tradycję podtrzymać. Wiele z nich mówi także o chęci przeciwstawienia się stereotypowi kobiety jako słabej istoty, dla której wojsko nie jest miejscem realizowania kariery zawodowej. Są i takie, które pracując w instytucjach współpracujących ze służbami mundurowymi lub pracując w służbach mundurowych jako pracownicy cywilni, zainteresowały się wojskiem czy policją. Postanowiły spróbować swoich sił w kwalifikacjach, przeszły przez nie i połknęły bakcyla służb mundurowych.

 

Zarobki i perspektywa rozwoju zawodowego

Jednak najczęściej udzielaną odpowiedzią jest (podobnie jak w przypadku mężczyzn) stabilna i w miarę dobrze płatna praca, z możliwościami rozwoju osobistego i zawodowego. Odwołam się tutaj do przypadku wojska. Jak wiadomo w 2008r. rząd przyjął plan profesjonalizacji armii, a co za tym idzie wzrosło w jego szeregach zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów z różnych branż, często więc kobiety, które mając wysokie kwalifikacje nie mogły znaleźć pracy „cywilnej” w swoim zawodzie, bądź ta którą wykonywały nie satysfakcjonowała z jakichś powodów, dlatego zdecydowały się na wojsko.

Warto w tym miejscu wspomnieć o zarobkach w wojsku. Są one uzależnione od stopnia wojskowego i wynoszą w przybliżeniu: 1400 zł w przypadku szeregowców,  2700 zł w przypadku podoficerów a 3400 zł wśród oficerów.  Do tych kwot dochodzą także tzw. dodatki, dzielą się one na stałe i jednorazowe. Jak widać wojsko jest bardzo konkurencyjnym pracodawcą na rynku pracy.

Nie bez znaczenia dla osób podejmujących się pracy w armii jest już wspomniana  możliwość rozwoju zawodowego. Doskonalenie posiadanych umiejętności i nabywanie nowych, w tym kursy językowe, studia wyższe, wyjazdy na staże zagraniczne, dodatkowo zachęcają kandydatów.

 

Jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć pracę w służbach mundurowych?

W przypadku policji należy najpierw zgromadzić wymagane dokumenty, jest to m.in. podanie o przyjęcie do służby, życiorys i zaświadczenie o posiadanym wykształceniu. (szczegółowy spis wymaganych dokumentów oraz szczegółowe informacje o przebiegu rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej policji w zakładce praca) Gdy zgromadzimy już wszystkie niezbędne dokumenty składamy je w komendzie wojewódzkiej lub powiatowej, właściwej do miejsca naszego zamieszkania. Wraz z momentem złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Składa się ono z etapów nie punktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów, rozmowa wstępna i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz wywiad zorganizowany). Jeżeli uzyskamy wymaganą liczbę punktów, zostaniemy skierowani na szkolenie do szkoły policyjnej. Szkolenie to trwa około pięciu miesięcy, następnie czeka nas 49-dniowa służba w oddziałach prewencji policji. Po zakończeniu tego etapu składamy wniosek  o przyjęcie do służby w wybranej przez siebie jednostce.

Natomiast dla kobiet zainteresowanych podjęciem służby wojskowej, doskonałą przepustką może być program Narodowych Sił Rezerwowych(NSR).  Jest to program polegający na przyjęciu w szeregi wojska żołnierzy rezerwy, którzy wykorzystywani są w czasie realnych zagrożeń militarnych, klęsk żywiołowych a nawet realizacji zadań poza granicami naszego kraju. Jeśli nie jesteśmy żołnierzami rezerwy i nigdy nie odbyliśmy służby wojskowej, czeka nas służba przygotowawcza. Osoby, które podpiszą kontrakt z wojskiem w ramach NSR, będą brać udział  w szkoleniach doskonalących umiejętności wojskowe, a co za tym idzie mogą otrzymać przepustkę do służby zawodowej. Żołnierze NSR otrzymują szereg korzyści w zakresie uprawnień pracowniczych, możliwości dofinansowania kosztów studiów, stażu lub kursów wymaganych do podniesienia kwalifikacji zawodowych żołnierza. Przyjęcia do NSR odbywają się na zasadzie „wygrywa najlepszy”.  W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki testów sprawnościowych i testów psychologicznych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Płeć kandydata nie jest brana pod uwagę. Szczegółowe informacje nt zawodowej służby wojskowej oraz służby w NSR można uzyskać w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

 

Mamy nadzieję, że tym krótkim artykułem udało się przybliżyć kulisy rekrutacji do pracy w służbach mundurowych, tym samym zachęcam zainteresowane kobiety do spróbowania swoich sił w najbliższym naborze. Kobiety stanowią coraz wyższy procent stanu osobowego armii i mogą ubiegać się o przydział na każde stanowisko, dlatego warto próbować. Przypominamy jednocześnie, że nie tylko wojsko i policja poszukują kobiet do pracy. Również pozostałe służby dyspozycyjne takie jak: straż pożarna, straż miejska i służba celna chętnie przyjmują w swoje szeregi kobiety, dlatego zachęcam do zapoznania się z ich ofertą pracy.

Uczestniczki

Portret użytkownika Natalia Cichy
Natalia Ci
Portret użytkownika Katarzyna Łukaszewska
Katarzyna
Portret użytkownika KATARINA82
KATARINA82
Portret użytkownika blichtr
blichtr
Portret użytkownika Michalina Wołk
Michalina
Portret użytkownika natalia gbiorczyk
natalia gb
Portret użytkownika angelikastolarska82
angelikast
Portret użytkownika JolantaMrz
JolantaMrz
Portret użytkownika Marylka
Marylka
Portret użytkownika PatrycjaCh.
PatrycjaCh
Portret użytkownika Agnieszka Białucha
Agnieszka
Portret użytkownika dominika9321
dominika93

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!